03 d’octubre 2007

jutges estrella?

Avui repassant el diari he llegit l'article d'en "Joan Barril" que ell ha titolat "Jutges i desidia". Jo els suscric sobre tot el que diu " tots hem atorgat als jutges un poder que no tots es mereixen". I és veritat, al meu parer, que hi ha un exces de corporativisme tant en els jutges, com en els advocats (i no parlem dels metges). Han sortit fà uns anys uns jutges que s'en podrien dir "estrelles" perquè algunes de les seves accions han estat molt sonades i han entrat en el joc de la "fama" mediàtica però al ciutadà que "malhauradament" s'ha de posar davant d'un jutge, sesent tan inferior.... tan "ninguneado" que no sap sí realment aquell jutge farà el que li toca fer "justícia". I d'altra banda si que hi deu haver una certa desidia donat que qualsevol contencios pot tardar entre 1 any o 3 anys a resoldres.